Dickursby Marthaförening

UTFÄRD TILL STRÖMFORS BRUK OCH LOVISA HISTORISKA HUS

11.06.2018 kl. 22:53
Dickursby marthaförenings heldagsutfärd med buss - lördag 25.8.2018
Pris 30 €/medlem och 40 €/icke medlem

PROGRAM

Vi åker med Packaléns buss till Strömfors bruk och Lovisa enligt följande tidtabell:

kl. 9 start från Helsinggård
ca kl.10.15 en timmes guidning på Strömfors bruk, vi bekantar oss med bruksmuséet och Övre smedjan samt besöker kyrkan
kl. 12.30 buffélunch på Rest. Brukskvarnen
(Ruukinmylly), därefter åker vi till Lovisa
ca kl. 13.50 besök på egen hand och egen bekostnad i de Lovisa Historiska Hus som väcker intresse

Mera info: https://loviiisanwanhattalot.fi /
programmet/

kl. 16 avfärd från Lovisa 
kl. 17 ankomst till Helsinggård

--

Vi har ännu plats i bussen - bindande anmälan senast 15.8.2018 till anita.linnamaki@kolumbus.fi eller tfn 0400 702727

 

 

 

Solveig Halonen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Solveig Halonen
Ordförande
044 376 1083
solveig.halonenkolumbus.fi
Maria Kullström
Viceordförande I och kassör
maria.kullstromafconsult.com
Elin Rönnholm
Viceordförande II
ronnholm.elingmail.com
Anita Linnamäki
Sekreterare
0400 702 727
anita.linnamakikolumbus.fi
  Anne Gröndahl, Brita Eriksson, Anne Wasén, suppl.  Märta Lönnqvist och Inga-Lill Malm