Dickursby Marthaförening

HÖSTENS TRÄFFAR PÅ HELSINGGÅRD

09.09.2018 kl. 22:18

 

Stick-café, kl. 17:

10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11 och 3.12                                                                                     

Martha-möte, kl. 18:

17.9 /marknads- och julbasarförberedelser,

15.10 /”återvinningsbingo” (ta med en vinst en
ligt eget val)

19.11/julbasarförberedelser

 
JULBASAREN  lördag 24.11

                                    

                                                                                                                   

                      

 

 

Solveig Halonen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Solveig Halonen
Ordförande
044 376 1083
solveig.halonenkolumbus.fi
Maria Kullström
Viceordförande I och kassör
maria.kullstromafconsult.com
Elin Rönnholm
Viceordförande II
ronnholm.elingmail.com
Anita Linnamäki
Sekreterare
0400 702 727
anita.linnamakikolumbus.fi
  Anne Gröndahl, Brita Eriksson, Anne Wasén, suppl.  Märta Lönnqvist och Inga-Lill Malm