Dickursby Marthaförening

Höstens program- och stick-cafékvällar 2019

12.08.2019 kl. 22:10

 

Dickursby mf håller programkvällar på Helsinggård:

måndagar 26.8, 23.9, 21.10,11.11  och julfest 9.12.

Traditionell julbasar ordnar vi  lördag 16.11.2019.

Stick-café : 2.9, 30.9, 14.10, 28.10, 25.11 och 2.12
Om du vill veta mer om vårt stick-café så kontakta Anne per epost anne.grondahl@elisanet.fi

 

Solveig Halonen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Solveig Halonen
Ordförande
044 376 1083
solveig.halonenkolumbus.fi
Maria Kullström
Viceordförande I och kassör
maria.kullstromafconsult.com
Elin Rönnholm
Viceordförande II
ronnholm.elingmail.com
Anita Linnamäki
Sekreterare
0400 702 727
anita.linnamakikolumbus.fi
  Anne Gröndahl, Brita Eriksson, Anne Wasén, suppl.  Märta Lönnqvist och Inga-Lill Malm