Dickursby Marthaförening

ÅR 2021

09.01.2021 kl. 12:12

 

Gott nytt år bästa Marthor!

Dickursby marthaförening planerar hålla programkvällar och stick-cafékvällar under året som nyss börjat. Det här förutsätter att coronapandemin avtar. 

Vår programkväll 11.1 och stick-cafékvällen 18.1 måste vi tyvärr inhibera pga de rådande restriktionerna. På vårt nästa styrelsemöte uppdaterar vi vår händelsekalender.

Styrelsen

 

Solveig Halonen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Solveig Halonen
Ordförande
044 376 1083
solveig.halonenkolumbus.fi
Maria Kullström
Viceordförande I och kassör
maria.kullstromafconsult.com
Elin Rönnholm
Viceordförande II
ronnholm.elingmail.com
Anita Linnamäki
Sekreterare
0400 702 727
anita.linnamakikolumbus.fi
  Anne Gröndahl, Brita Eriksson, Anne Wasén, suppl.  Märta Lönnqvist och Inga-Lill Malm