Dickursby Marthaförening

VÅREN 2022

22.01.2022 kl. 17:33

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Dickursby marthaförening rf kallar sina medlemmar till årsmöte måndag 7.2.2022 kl. 18 på Helsinggård i Dickursby.  På årsmötet behandlas stadgeändring jämte övriga stadeenliga ärenden. 

I enlighet med styrelsens beslut på  styrelsemötet 10.1.2022 förutsätts förhandsanmälan till årsmötet pga rådande coronarestriktioner.

Anmälan skickas till sekreteraren Anita Linnamäki , anita.linnamaki@kolumbus.fi  eller per telefon  0400 702727

Ingen servering och inget program följer efter årsmötet.

Styrelsen

Solveig Halonen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Solveig Halonen
Ordförande
044 376 1083
solveig.halonenkolumbus.fi
Maria Kullström
Viceordförande I och kassör
maria.kullstromafconsult.com
Elin Rönnholm
Viceordförande II
ronnholm.elingmail.com
Anita Linnamäki
Sekreterare
0400 702 727
anita.linnamakikolumbus.fi
  Anne Gröndahl, Brita Eriksson, Anne Wasén, suppl.  Märta Lönnqvist och Inga-Lill Malm