Dickursby Marthaförening

Välkommen till Dickursby Marthaförening!

Vill du bli martha? Välkommen med i Dickursby Marthaförening!

Vi träffas 1–2 ggr/månad på Helsinggård i Dickursby. På våra möten brukar vi diskutera, handarbeta, lyssna på föredrag, pyssla eller koka mat tillsammans. Vi gör också utflykter eller besöker utställningar. 

Bli smarthare, gladare och starkare - bli martha!

Aktuellt

HÖSTENS TRÄFFAR PÅ HELSINGGÅRD

09.09.2018 kl. 22:18

HÖSTEN 2018

PLOCK UR HÖSTENS PROGRAM
05.08.2018 kl. 22:00

UTFÄRD TILL STRÖMFORS BRUK OCH LOVISA HISTORISKA HUS

Dickursby marthaförenings heldagsutfärd med buss - lördag 25.8.2018 Pris 30 €/medlem och 40 €/icke medlem
11.06.2018 kl. 22:53

VÅREN 2018

Vårens mötesdatum och programkvällar på Helsinggård
12.02.2018 kl. 20:37
Kontaktuppgifter

Kontakt

Solveig Halonen
Ordförande
044 376 1083
solveig.halonenkolumbus.fi
Maria Kullström
Viceordförande I och kassör
maria.kullstromafconsult.com
Elin Rönnholm
Viceordförande II
ronnholm.elingmail.com
Anita Linnamäki
Sekreterare
0400 702 727
anita.linnamakikolumbus.fi
  Anne Gröndahl, Brita Eriksson, Anne Wasén, suppl.  Märta Lönnqvist och Inga-Lill Malm